Artmoney for sale

This user has no artmoney for sale.

karinjensen.dk's picture
Anna Queens Stræde 5a
Helsingør, 3000
Denmark
Tel: +45 49201649
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

karinjensen.dk accepts up to 50% payment in artmoney.

Mit værksted ligger i et fredet bindingsværkshus fra 1760 i den ældste del af Helsingør.
Med leret som værktøj og udtryksmiddel forsøger jeg i mine værker at skabe en stemning og danne en ramme for beskuerens fantasi og sanser: En kombination af ro og ligevægt, skarphed og rundhed, symmetri og skævhed, stilhed og støj, blødhed og ruhed, ler, sten og urnatur. Her skal ses, mærkes, nydes. I al enkelthed.