Artmoney for sale

This user has no artmoney for sale.

Alternativet's picture
Åbenrå 33, st.
Copenhagen, 1124 K
Denmark
Tel: +45 71791864
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

Alternativet accepts up to 100% payment in artmoney.

Om

Alternativet er et nyt parti for mennesker, der ønsker at arbejde for en bæredygtig, demokratisk, social retfærdig og entreprenant verden.

Mission
Der er et markant behov for et progressivt svar på de massive globale udfordringer, der dominerer verden i dag. Fra klima- og ressourcekriser over stigende økonomisk og kulturel ulighed i samfundet til social marginalisering, ensomhed og tab af identitet og mening med livet. 
Målet for Alternativet er, at skabe et entreprenant, kreativt og empatisk samfund, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre, har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og for det samfund vedkommende er en del af.

Beskrivelse

Alternativet er et handlingsorienteret internationalt parti. Et parti, der har modet til at forestille sig en radikal anderledes fremtid. Og internationalt fordi mange af de problemer vi slås med i dag, er grænseoverskridende. 
Alternativet tager afsæt i seks kerneværdier, der kendetegner interne og eksterne arbejdsprocesser såvel som konkrete politiske udspil. 

Mod. 
Mod til at se problemerne i øjnene. Men også mod på den fremtid, der er vores. 

Generøsitet. 
Alt, hvad der deles kan, skal deles med dem, der har lyst.

Gennemsigtighed. 
Alle skal have mulighed for at se os over skulderen. Både på gode og dårlige dage.

Ydmyghed. 
Overfor opgaven. Overfor dem, vi står på skuldrene af. Og overfor dem der kommer efter os. 

Humor. 
Uden humor, ingen kreativitet. Uden kreativitet, ingen gode idéer. Uden gode idéer, ingen skaberkraft. Uden skaberkraft, intet resultat. 

Empati. 
At sætte sig i den andens sted. Se verden derfra. Og derpå skabe løsninger, hvor alle vinder.

 

 

Hvis du vil købe et medlemsskab i Alternativet, så indsend én artmoney til:

 

Åbenrå 33, st., 1124 København K

Denmark

 

Husk at vedlæg et brev med tydeligt navn, adresse og telefonnummer samt mærket "medlemskab"