Ørn/Eagle

Serial no.: Anja Christensen-2021-22
  • Style: Figurative
  • Color: Brown
  • Material: Canvas
  • Thickness: Above 2 mm

Acrylic with gold leaf.

Vikinger og dyr. For vikingerne var ørnen himlens konge. Den symboliserede udholdenhed og overblik. Ligesom ravnen, kunne den bringe nyt fra guderne.

Vikings and animals. To the Vikings, the eagle was the king of heaven. It symbolized perseverance and overview. Like the raven, it could bring news from the gods. (google translate)

Price: USD 50.00
Shipping fee: USD 10.00