Artmoney for sale

This user has no artmoney for sale.

Artmoney collection

FreelanceMeditation's picture
Denmark
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

FreelanceMeditation accepts up to 100% payment in artmoney.

Via denne Artmoney-shop
tilbyder jeg fjernhealing / forbøn

med betaling i artmoney (100%) efter aftale. 
Kontakt pr. mail: 
seselv(at)gmail.com 
Venlig hilsen, Holger Madsen 

Fisken, eller IKTYS, er et gammelt kristent symbol, brugt som identifikation i vanskelige tider med forfølgelse ... 
Her som foto af et keramisk fad, hvor billedet efterfølgende er manipuleret elektronisk af Holger Madsen. 

Et symbol på spirituel healing  
​----------------------------------------------------------
 Interview med Lars Christian Kræmmer om ArtmoneyArtmoney som betalingsmiddel 
​----------------------------------------------------------

Via this Artmoney shop
I offer remote healing / intercession

with payment in artmoney (100%) by agreement.
Contact by email:
seselv(at)gmail.com
Kind regards, Holger Madsen

The fish, or IKTYS, is an ancient Christian symbol, used as identification in times of trouble or persecution...
Here as a photo of a ceramic dish; the photo subsequently manipulated electronically by Holger Madsen.

A symbol of spiritual healing 
​---------------------------------------------------------- 
Via cette boutique Artmoney
Je propose des soins / intercessions à distance

avec paiement en artmoney (100%) à convenir.
Contacter par e-mail:
seselv(at)gmail.com
Cordialement, Holger Madsen

Le poisson, ou IKTYS, est un ancien symbole chrétien, utilisé comme identification en temps de persécution...
Ici comme photo d'un plat en céramique, ensuite manipulé électroniquement par Holger Madsen.

Un symbole de guérison spirituelle 
​----------------------------------------------------------