Artmoney for sale

This user has no artmoney for sale.

forumadvokater's picture
Havnevej 3
Roskilde, 4000
Denmark
Tel: +45 46380320
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

forumadvokater accepts up to 50% payment in artmoney.

Forum Advokater er et full service advokatkontor. Vi rådgiver erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige institutioner og private.

Med omkring 30 medarbejdere, herunder 9 jurister, dækker vi alle væsentlige juridiske områder.

Det er afgørende for vores klienter, at vi yder rådgivning af højeste kvalitet, og derfor er vores advokater specialister eller generalister med et eller flere specialer. Vi lægger stor vægt på en grundig uddannelse af vores fuldmægtige, der understøtter dette. Vores fuldmægtige gennemgår et uddannelsesforløb, hvor de beskæftiger sig med et primært forretningsområde, og opnår berøring med firmaets øvrige arbejdsområder, sideløbende med deres teoretiske uddannelse. Vores fuldmægtige og advokater deltager i alle kompetencegivende og –udviklende efteruddannelsesaktiviteter. Vi har med Forum Academy intern kompetencegivende uddannelse i forhold der spænder fra juridiske forhold over regnskabslære og sproguddannelse til præsentationsteknik.

Kommercielle og ledelsesmæssige forhold indgår naturligt i vores rådgivning om erhvervsretlige forhold. Mange af vores advokater har en supplerende økonomisk uddannelse, ledelseserfaring, international erfaring, eller andre former for personlig erfaring, som danner grundlag for en god og fuldstændig rådgivning med kommerciel mening.

Vores privatafdeling besidder en kompetence, som ikke ses mange steder i Danmark. Familieretsgruppen møder mennesker, der ofte er i vanskelige omstændigheder, med en personlig og forstående tilgang, som kan være en god støtte, hvis man gennemgår en hård periode i forbindelse med for eksempel skilsmisse eller dødsfald.

Vi indgår ofte i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for klienten. Vi har et stort personligt netværk til pengeinstitutter, revisorer, virksomhedsmæglere, ejendomsmæglere, teknikere og andre rådgivere, som i mange sammenhænge vores klienter ofte benytter sig af.

De enkelte opgaver løser og bemander vi ud fra en samlet vurdering af klientens behov, opgavens indhold, og den samlede økonomi i sagen.

Vi forbeholder os retten til at takke nej til en opgave, hvis vi vurderer at opgaven vil kompromittere vores integritet eller uafhængighed.