Connie Heitmann's picture
Snekkersten
Denmark
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

Malerisk nærvær

Om Connie Heitmanns billedverden

Hvor naturen og landskabet altid ligger som en konstant inspirationskilde for Connie Heitmann, har hun to forskellige måder at bearbejde den på: en klassisk detaljeorienteret figurativ og en mere abstraherende stil med brug af brede penselstrøg. Ja, faktisk kan man tale om mindst to til afhængig af mediet: olie- og akrylmaleri, akvarel eller mixed media.

Akvarelmaleri er baseret på vand med lette, lyse og gennemsigtige eller halvgennemsigtige farvelag som resultat. Connie Heitmann bruger akvarellen til at gengive det vibrerende lys, himlen og vandet selv. Søer, åer og hav.

Akrylmaleriets stoflige kvaliteter bruges til at give farven en næsten materiel karakter, ru, kantet og grov som i et relief. Mixed media-billederne er en blanding af de to udtryk.

Ser man på de klassisk figurative billeder, har Connie Heitmann en forkærlighed for blomster og fugle. Valmuer i frøtilstand eller i fuldt flor med de karakteristiske højrøde kronblade. Vi kan få blomsten i close up, så den ligner en hel lille aftensol, eller vi kan se lidt på afstand med grupper af blomsterhoveder samlet på spinkle grønne stængler.

Hvad fuglene angår, er det ikke de sædvanlige blikfangsfugle, der har hendes interesse: spurvene, svanerne, sangfuglene eller lærkerne. Nej, det er såmænd skarven. En fugl, der ikke just er pæn i gængs forstand, men har noget urtidsagtigt over sig, som Connie Heitmann er faldet for.

I billederne domineret af brede penselstrøg er det ikke en 1 til 1 gengivelse af det sete, det drejer sig om. I stedet koncentrerer Connie Heitmann sig om at gengive sit personlige og intuitive indtryk af naturen og landskabet. For akvarellernes vedkommende giver det sig udslag i ofte ætertynde billeder, hvor hurtigt afsatte penselspor skitserer træer, læhegn eller blomster og andre vækster. Disse billeder er ofte to- eller tredelte markerende horisontlinjen og de forskellige jordlag på marker og enge.

Malerierne har den samme inddeling, men her er det de stoflige kvaliteter, der dominerer: kraftfulde lodrette og skrå streger gengivende korn eller siv, brede strøg skitserende himlen, ekspressive tumultariske penselspor imiterende fejende vind. Connie Heitmann formår ligeledes at udnytte oliemaleriets mulighed for mange farvelag, så billederne her er rige på både subtile farveovergange og stoflig dybde.

Hvis man skal karakterisere Connie Heitmanns billedverden med ét ord, må det være indføling. Hun har evnen til at se på et motiv med friske øjne. Som så man et træ, en blomst eller havet for første gang. Og så kan hun få farver og former til at vibrere for vores øjne, så vi mærker nærværet og den kunstneriske koncentration. Og få os til at være taknemmelige for den natur, vi lever i.

Af Tom Jørgensen, kunstanmelder ved Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

Juni 2020