Artmoney for sale

Pages

Artmoney collection

Sold artmoney

Pages

ArtistOgginok aka Henrik Christensen's picture
Lakkendrup, Gudbjerg
Denmark
Tel: +45 600693272
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

> Henrik Christensen er min borgerlige benævnelse og 'Ogginok' er mit kunstneriske alias som jeg har valgt at iføre mig. Da jeg i mit virke som kunstner, trækker på et alter ego der har sin rod i drømmenes univers. Hvilket betyder at den kunst jeg frembringer, starter i min indre virkelighed, som værende et flygtigt strejf af noget, der kunne hænde. Jeg finder behag i at arbejde med “serielle” værker. På Engelsk benævnt Polyptych. Hvilke har deres oprindelse i altertavler, der er en kombination af billeder . . . c".)

>'Ogginok' aka Henrik Christensen er født 1965 i Struer & opvokset i Humlum - Danmark - Europa.
'Ogginok' har fulgt undervisningen på Silkeborg kunstskole i slutfirserne, samt gået på Kunsthøjskolen på Ærø og Langelands Kunsthøjskole i halvfemserne. Og på Århus Kunstakademi gennemført grundskoleforløb i tegning, farvelære + skulptur, for at slutte af på linien Blandform omkring årtusindeskiftet.

> Henrik Christensen is my civic denomination and 'Ogginok' is my artistic alias that I have chosen to put on. When I in my work as an artist, draws on an alter ego that has its roots in dreams universe. Which means that the art I produce, starting in my inner reality, as a fleeting touch of something that could happen. - I enjoy workin' with "serial" works. Named Polyptych. Which have their origin in altarpieces, which is a combination of images . . . c".)

> 'Ogginok' aka Henrik Christensen are born 1965 in Struer raised in Humlum - Denmark - Europe.
'Ogginok' attended classes at Silkeborg art school in the late eighties and participated at the Art School of Aero and Langeland Art School in the nineties. And at the Art Academy of Aarhus in Denmark, completed primary education in drawing, color learn + sculpture, to finish at line Mix Form millennium.

> Exhibitions
2015 - Joint exhibition, Blaa Galleri - Inhouse #2, Copenhagen, Denmark, Europe
2014 - Joint exhibition, Galleri Bredgade - Artmoney Copenhagen 3, Denmark, Europe
2014 - Joint exhibition, Galleri Dencker+Schneider - 3. internationale Artmoney World, Berlin, Europe
2013 - Joint exhibition, Galore Urban Art Festival - Copenhagen, Denmark, Europe
2012 - Joint exhibition, Galore Urban Art Festival - Copenhagen, Denmark, Europe

> Links...
instagram: https://www.instagram.com/ogginok_art_dk/
Facebook: https://www.facebook.com/ArtistOgginok