Anne Juul Christophersen's picture
Bredebro
Denmark
Tel: +45 29700695
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

Billedet i øjet

Anne Juul Christophersen er en af vore yngre kvindelige kunstnere, som allerede har markeret sig med maleri, der strejfer rundt mellem det fantasifulde, det magiske og det realistiske.
Hendes billeder ser ved første øjekast ganske så uskyldige ud: En lille pige sidder i favnen på en stor rar bamsebjørn, men ups, risikerer hun nu at blive ædt? En pige står i en skov med nogle små gule fugle på armen, bag hende lurer et stort tomt spøgelsesagtigt hus. Hvad er der på færde?
Ja, det spørger man hele tiden om ved synes at hendes billeder.
Kunstneren selv bruger ofte skoven som metafor på det truende og problematiske. Og altid har hun mennesker med i sine billeder, hvor uhyggen altid er lige om hjørnet.
Trine Ross har skrevet den fine tekst til den første bog om en kunstner, vi helt sikkert kommer til at høre meget mere om.

Ole Lindboe, Magasinet Kunst , nr. 3, 2011

The picture in the eye

Anne Juul Christophersen is one of our younger female artists, who have already marked themselves with paintings, wandering about between the imaginative, the magical and the realistic.
By the first look, her paintings seem so innocent: A little girl sitting in the arms of a big sweet teddy bear, but oops – is she in danger of being eaten?
A girl is standing in a forest with some small yellow birds on her arm, behind her lurks a big empty phantom house. What´s going on?
Well, you ask yourself that question all the time, by the sight of her paintings.
The artist often uses the forest as a metaphor of the threatening and the problematic. And she always includes people in her paintings, where the horror is always just around the corner.
Trine Ross has written the fine text to the first book about an artist of whom we will definitely hear much more about.

Ole Lindboe, Magasinet Kunst , nr. 3, 2011