Artmoney for sale

Pages

Artmoney collection

Pages

Sold artmoney

Past events

Højdevangskirkens Menighedshus,  Irlandsvej 47, 2300 København S  Copenhagen, Denmark

BARN & VOKSEN tegner  BIBELSKE MOTIVER 2023

Childrens Bible Art & Supporters Udstilling 2023   
Sognegården ved Nathanaels Kirke, Holmbladsgade 19, 2300 Kbh. S
Nathanaels Kirkes Sognegård    Holmbladsgade 19, 2300 København S  Danmark

Barn og Voksen tegner Bibelske Motiver Udstilling 2022 i Nathanaelskirkens Sognegård

Childrens Bible Art & Supporters Udstilling 2022  Nathanaels Kirkes Sognegård Holmbladsgade 19, 2300 København S
Solvang Kirke, Remisevej 10, 2300 Copenhagen, Denmark

Barn og Voksen tegner Bibelske Motiver 2021

Childrens Bible Art & Supportrs Udstilling 2021 
Adventskirken, Sallingvej 90, 2720 Vanløse, Denmark

Barn & Voksen tegner Bibelske Motiver

ChildrensBibleArt - Udstilling 2020 
ChildrensBibleArt's picture
Copenhagen
Denmark
Tel: sms: +45 25365260
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

ChildrensBibleArt arbejder ud fra den grund-holdning, at børns og unges kreativitet er berigende, både for dem selv og for voksne!  Og berigende i flere betydninger. 
**************************** 
English text below. 

English text below
*****************************
Grundtanken
er at lade
børn illustrere bibelske beretninger. De unikke og smukke illustrationer bliver til "artmoney", som sælges gennem denne hjemmeside samt på udstillinger og ved arrangementer. 
Billederne koster 200 kr pr stk. Betaling kan ske med hjemmesidens indbyggede betalingssystem. 
Eller efter aftale pr mail: seselv@gmail.com via MobilePay 25365260 

Alle børn og unge fra nul til 18 år kan deltage ved at donere bibelske tegninger, collager mm. De skal blot være i størrelsen 12x18 cm - som er formatet for artmoney.

CBA-Artmoney har dogmer:
På kunstværkets bagside vises: Billedets titel; fornavn, alder og nationalitet på kunstneren, og man kan se, hvilken bibelsk beretning, der har inspireret til værket.
Desuden kan der være en forklaring fra barnet eller den unge på, hvilke tanker der ligger bag. 
Når CBA får tegningen tilføjes betegnelsen artmoney.org med et unikt nummer og en administrators initialer - hermed er en artmoney blevet til og kan sættes til salg og deltage på udstillinger. 

Overskud ved salg bruges til at hjælpe og udfolde børns kreativitet i lande, hvor der er småt med penge til den slags aktivitet, og også ofte ringe blik for børns kreativitet og udtryksevner.
Hjælpen kan fx ske ved at sponsorere farver og papir, lige som synliggørelsen i sig selv også kan være en motiverende tilskyndelse til kreativt bibelsk samvær mellem børn / unge og voksne. 

ChildrensBibleArt tilstræber et internationalt miljø 
Kristne institutioner, som er engageret i arbejde med børn og unge, både i Danmark og i fattige egne af verden, inviteres hermed til samarbejde, og kan evt. ansøge om penge fra salg af childrensbibleart til brug for materialer til deres kreative indsats.  

En support-gruppe af lærere, forældre og bedsteforældre, kunstnere og amatører i alle afskygninger, deltager i en fælles årlig udstilling.  Alle, som ønsker det, kan bidrage til projektet med bibelske billederog på den måde understøtte ChildrensBibleArt, også gennem fælles-udstillinger.. 
Se facebook siden:
www.facebook.com/Childrens-Bible-Art-111938873615241/

Oprindelse
ChildrensBibleArt er opstået som en vision hos pensioneret lærer og diakon Holger Madsen, som har kombineret interessen for børns bibelske tegninger med distributions-muligheden hos kunstner-foreningen 
www.artmoney.org 
Holger har delt visionen med Lærernes Missions Forening (LMF), som har hjulpet med realisering af projekt ChildrensBibleArt fra ide til virkelighed.

Sponsor søges
Fra 19.11.2019 søger projekt ChildrensBibleArt en ny hoved-sponsor, gerne en kristen organisation eller kirke med interesse for børnearbejde; og helst med kontakter både i Danmark og i udlandet.  Sponsoratet aftales for mindst et år ad gangen og sådan at det tilpasses bedst muligt til sponsors organisation. 

Bibeltegninger, som opfylder kravene til childrensbibleart -artmoney, modtages med tak.
Alle kan hjælpe med fremstilling og indsendelse af bibeltegninger. 

Bibelske tegninger, som doneres til ChildrensBibleArt sendes til: 

Kontakt:
ChildrensBibleArt 
c/o Holger Madsen, 
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
DK 2300 Copenhagen S.
Denmark
 
Mail: seselv@gmail.com
Venlig hilsen, Holger Madsen
www.childrensbibleart.org

*****************************
English text below.  English

*****************************
ChildrensBibleArt works on the premise that children's creativity is enriching. Both for children and adults! And enriching in several meanings.

The basic idea is to let children illustrate biblical stories. The childrens unique and beautiful illustrations can become "artmoney", which are sold through this website and at events and exhibitions. On the back of the artwork you can see the name, age and nationality of the artist, and you can see which biblical text has inspired the work of art.
In addition, there might be an explanation from the child about the thoughts behind the artwork.

The proceeds of the sale are used to help and develop children's creativity in countries where there is less support for this kind of activity, and also often little attention to children's creativity and expression skills. The help can for example be sponsoring colors and paper, just as our focus in itself could also be a motivating help.

All children and adolescents under the age of 18 can contribute with bible-drawings to ChildrensBibleArt

Here is how to do – and if needed you may get help from an adult.

The paper size should be 12x18 cm
It's a bit smaller than A5, so if you're cut a plain piece of A4 paper in the middle, you have paper for two drawings. You just have to cut off approx. a finger-width of the paper all the way around afterwards.

You draw a Bible drawing that refers to a particular place in the Bible

You can use pencil and color crayons, or a brush and floating colors, according to your wish and opportunity. You can also use collage or other materials.

Remember, it is important that your art work refer to a particular account in the Bible. Write the reference on the backside.

Give your picture a name, so it gets a title, that you write on the backside.

You write your first name and age at the back. And the name of your country.

The art work is sent to:

CBA
c/o Holger Madsen
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
2300 Copenhagen S
Denmark 

Mail: seselv@gmail.com
Best regards, Holger Madsen
www.childrensbibleart.org

ChildrensBibleArt has emerged as a vision of Holger Madsen, retired teacher and deacon, who has shared it with the Teachers Mission Union (LMF), which helped CBA to get started. 

A support group of adult artists, teachers and parents participate in a joint annual exhibition,.
See facebook page: 
www.facebook.com/Childrens-Bible-Art-111938873615241/