Artmoney udstilling - Kunstforeningen Kunstklubben

Participate in the Art Club's annual Artmoney exhibition from 1.March to 30. april 2022. 

Registered Artmoney artists can participate with 20 Artmoney. 
To participate, you must be a basic-member of Kunstklubben + donate 1 Artmoney, which the board voluntarily chooses from your exhibited Artmoney. We only have limited space for exhibitions of heavy Artmoney sculptures. Weight must be max 750 gram pr. Artmoney. The exhibition is at your own risk. The exhibition at “Byens Hus” is without custodian and open to the public every day 8-22.

The donated Artmoney is distributed among our art-loving members who have purchased tickets for our annual art lottery. 

The 20 artmoney must be send to the chariman: Sara Legind-Hansen, Søager 27, 2820 Gentofte. Denmark. Deadline 20. februar, 2022.

It costs 100 DKK per year to join the Art Club, which gives you access to various art-events, workshops and exhibitions. 

You can sign up for membership at www.kunstklubben.info
Sign up for the Artmoney exhibition at https://kunstklubben.nemtilmeld.dk/41/

Deltag i Kunstforeningen Kunstklubbens årlige Artmoney-udstilling fra 1.marts til 30.april 2022. 

Registrerede Artmoney kunstnere kan deltage med 20 Artmoney. For at deltage skal du være basismedlem af Kunstklubben + donere 1 Artmoney, som bestyrelsen valgtfrit vælger blandt dine udstillede Artmoney. Da vi har begrænset udstillingsplads til stående skulpturelle Artmoney. Vægten for tunge stående Artmoney være max 750 gram pr. Artmoney. Bemærk - udstilling er for egen risiko, da udstillingen er uden bemanding. Byens Hus er åben for offenligheden alle dage 8-22.

De donerede Artmoney udloddes blandt vores kunstglade medlemmer, der har købt lodder til vores årlige kunstlodtrækning. 

De 20 artmoney sendes/afleveres til formanden: Sara Legind-Hansen, Søager 27, 2820 Gentofte. Deadline 20. februar, 2022.

Det koster 100 DKK årligt at være med i Kunstklubben, som giver dig adgang til vores forskellige kunstarrangementer, workshops og udstillinger. 

Du kan melde dig ind på www.kunstklubben.info
Tilmeld dig Artmoney-udstillingen her https://kunstklubben.nemtilmeld.dk/41/

Location:
Byens Hus, Hellerupvej 24, 2820 Gentofte
Date:
Event admin: Sara Legind-Hansen
Participants
Contact participants