Kristus er opstanden / Joh 20. Holger Madsen 2020

Serial no.: Kristus er opstanden / Joh 20 HM Paaske 2020
owned by Holger Madsen
  • Style: Abstract
  • Color: Black / White
  • Material: Music
  • Thickness: Below 2 mm

Kristus er opstanden / Joh 20
Traditionel påske-deklamation 
med svar
2 stemmig pentaton melodi
Holger Madsen Påske 2020 

Bibel-link: Joh 20 

Ved køb tilføjes værket en ekstra håndgjort dekoration.
Desuden medfølger, pr. email, en lydfil til afspilning på computer.  

Price: 200,00 DKK
Shipping fee: 50,00 DKK