Golgata. Benjamin, 11 år. Danmark 2018

Serial no.: CBA-2018-06-12-17-FKH
  • Style: Cartoon
  • Color: Other
  • Material: Paper
  • Thickness: Below 2 mm

'Kong Benjamin' på 11 år har tegnet
Golgata 
fra beretningen
Matt. 27,45-56  

Kommentar:
Jesus er død
 

Price: USD 50.00
Shipping fee: USD 5.00