Exhibit at the Bank and Savings Museum in Copenhagen

DO MONEY GROW ON TREES?

(DANSK TEKST NEDENFOR)

 

Dear Artist,

 

It is a great pleasure to be able to invite you to participate in the most important artmoney exhibition so far in the project's 23-year history!

 

Deadline for registration and payment of a participation fee of DKK 400: June 22nd, 2020.

Deadline for submitting 10 artmoney: July 1st, 2020.

Duration: The exhibition is scheduled to open on September 4th, 2020 and lasts for nearly one year. The specific opening date is still uncertain, but as soon as we know for sure, it will be announced.

 

Location:

The Bank and Savings Museum, Overgaden Neden Vandet 11, Copenhagen, Denmark.

The Bank and Savings Museum, collaborates with the Copenhagen Museum. You can read more about the museum here: https://www.kbhmuseer.dk/en/museum/the-bank-and-savings-museum/

 

It is the museum which has approached and asked if it was possible to make an artmoney exhibition. I didn't need long reflection time to say YES! It's a great opportunity for us, artmoney artists to exhibit at a museum. In addition, The Bank and Savings Museum provides the most relevant frameworks for a tailor-made exhibition about our alternative currency. The museum is about money. That's why the museum also suggested the title: DO MONEY GROW ON TREES?

 

Theme:

Because we are suddenly in a global pandemic, we have chosen the working theme: "Art during Corona."

The challenge in this exhibition is that you, as an artist, freely express yourself visually around the Corona crisis in 10, time-specific artmoney. What does the artist experience in isolation? What thoughts does the artist have of how the world's leaders are dealing with the crisis? What does the artist think about life and death, togetherness and solitude, tranquility and longing in a time when everyone can risk infecting one another? What is "value" when society shuts down? Pay particular attention to one of the works, which is exhibited behind glass and possibly used in a catalog. The other 9 works will be for sale in a fun and interactive way that is still in the planning. We calculate that there is room for a maximum of 190 artists. Thus, there is a wide range of artistic expressions that the audience can reflect on, just as the pandemic (hopefully) is closer to an end, and we are slowly returning to everyday life. At the same time, there is a limit to the number of participants, so it is better to register quickly if you want to secure a spot.

 

The Book of Money:

Along with the artmoney exhibition, an interactive exhibition will be set up, which explains the concept of "money" and "value" in an educational way for young and old alike. This part of the exhibition is based on the recent, Danish publication: "The Big Money Book" by Nathalie Nystad.

 

A "money tree" is also being built, workshops and lectures will be organized and artmoney are put up for sale. The exhibition lasts almost a year, so there is ample opportunity for visitors to explore.

 

Notes:

Sales of Danish artmoney are settled via mobile Pay directly to the artist. If the artist does not have Mobile Pay, then the amount is paid to Artmoney's Mobile Pay and forwarded to the artist afterwards. If all your artmoney is sold, it is possible to submit new works created under the same theme.

 

To participate in the exhibition, you must be a registered artmoney artist at: www.artmoney.org

 

Registration deadline is June 22nd, 2020:

Send an email to: artmoney@mail.dk with info:

Name, address and phone number

 

Payment of participant fee:

Transfer Danish Kroner 400 to artmoney's bank account:

IBAN: DK2420006268112314, SWIFT code: NDEADKKK

Don’t forget to add your name to the payment! The participant fee covers expenses related to the handling of submitted works, printed matter and return shipping. No commission is taken in connection with sales, so the artist gets it all.

 

Delivery of 10 artmoney, deadline by July 1st, 2020:

Send your 10 artmoney to:

Artmoney

Krpr. Sofies Vej 7, 3th

2000 Frederiksberg

Denmark

 

The exhibition is curated by Museum Inspector, Kirsten Egholk in collaboration with Lars Christian Kraemmer from Artmoney.

 

Sincerely

Lars Christian Kraemmer

Phone or WhatsApp: +45 24251777

 

VOKSER DER PENGE PÅ TRÆERNE?

 

Kære kunstner,

 

Det er en stor fornøjelse at kunne invitere dig til at deltage i den hidtil vigtigste artmoney udstilling i projektets 23-årige historie!

 

Deadline for tilmelding og betaling af et deltagergebyr på kr. 400: 22. juni, 2020.

Deadline for indlevering af 10 artmoney: 1. juli, 2020.

Varighed: Udstillingen er planlagt til at åbne den 4. september, 2020 og varer knap et år.

Åbningstidspunktet er endnu ikke helt fastlagt. Det annonceres, så snart vi ved endelig besked.

 

Location:

Bank- og Sparekassemuseet, Overgaden Neden Vandet 11, København

På udstillingssiden samarbejder Bank- og Sparekassemuseet med Københavns Museum. Du kan læse mere om museet her: https://www.kbhmuseer.dk/museum/bank-og-sparekassemuseet/

 

Det er museet, som har henvendt sig og spurgt, om det var muligt at lave en artmoney udstilling. Jeg behøvede ikke lang betænkningstid for at sige JA TAK! Det er en fantastisk mulighed for os, artmoneykunstnere til at kunne udstille på et museum. Desuden danner Bank- og Sparekassemuseet nogle super relevante rammer for en skræddersyet udstilling om vores alternative valuta. Museet handler jo netop om penge. Derfor foreslog museet også titlen: VOKSER DER PENGE PÅ TRÆERNE?

 

Tema:

Fordi vi pludselig befinder os i en global pandemi, så har vi valgt arbejdstemaet: ”Kunst under Corona.”

Udfordringen i denne udstilling bliver, at du, som kunstner, frit udtrykker dig visuelt omkring Corona krisen i 10, tidsspecifikke artmoney. Hvad oplever kunstneren under isolation? Hvilke tanker gør kunstneren sig omkring verdens lederes håndtering af krisen? Hvad tænker kunstneren om liv og død, samvær og fravær, ro og længsel i en tid, hvor alle kan risikere at smitte hinanden? Hvad er ”værdi,” når samfundet lukker ned? Læg særlig vægt på ét af værkerne, som bliver udstillet bag glas og muligvis brugt i et katalog. De 9 andre værker udstilles til salg på en sjov og interaktiv måde, der stadig er under planlægning. Vi kalkulerer med, at der er plads til maksimum 190 kunstnere. Der bliver således en bred vifte af kunstneriske beretninger, som publikum kan reflektere over, netop som pandemien (forhåbentlig) er ved at aftage i styrke, og vi langsomt vender tilbage til hverdagen. Samtidig er der en begrænsning på antal deltagere, så det er bedst at tilmelde sig hurtigt, hvis man vil sikre sig en plads.

 

Bogen om penge:

I forbindelse med artmoney udstillingen bliver der opsat en interaktiv udstilling, som forklarer begrebet ”penge” og ”værdi” på en pædagogisk måde til både unge og gamle. Denne del af udstillingen er baseret på ”Den store pengebog” af Nathalie Nystad.

 

Der bliver også bygget et ”pengetræ,” arrangeret workshops og foredrag samt solgt artmoney. Udstillingen hænger knap et år, så der bliver rig mulighed for besøg af gæster fra ind- og udland.

 

Noter:

Salg af artmoney bliver afregnet via mobile Pay direkte til kunstneren. Hvis kunstneren ikke har mobile Pay, så afregnes beløbet til artmoney’s mobile Pay og videresendes til kunstneren efterfølgende. Hvis alle dine artmoney bliver solgt, så er det muligt at indsende nye værker, som er skabt under samme tema.

 

For at deltage i udstillingen skal man være registreret artmoney kunstner på: www.artmoney.org

 

Tilmelding senest den 22. juni, 2020:

Send en mail til: artmoney@mail.dk med info:

Navn, Adresse, mobile Pay-telefonnummer (eller bankoplysninger hvis man ikke har mobile Pay)

Betaling af deltagergebyr: send kr. 400 til artmoney’s mobile Pay: 24251777 (eller via netbank til artmoney’s konto: Reg.nr.: 2112. Kontonr.: 6268112314). Husk at tilføj dit navn til betalingen! Deltagergebyret dækker udgifter i forbindelse med udstilling af indsendte værker, tryksager samt returforsendelse. Der tages ingen kommission i forbindelse med salg.

 

Aflevering af 10 artmoney senest den 1. juli, 2020:

Send dine 10 artmoney til:

Artmoney

Krpr. Sofies Vej 7, 3th

2000 Frederiksberg

 

eller aflever dem personligt efter aftale på artmoney’s nye hovedsæde:

Limfjordsvej 41, indgang fra Sallingvej, i Vanløse. Ring en aftale på 24251777.

 

Udstillingen bliver kurrateret af museumsinspektør, Kirsten Egholk fra Københavns Museum i samarbejde Lars Christian Kræmmer fra artmoney.

 

Venlig hilsen

Lars Christian Kræmmer

Tlf.: 24251777

Artmoney by Sussi Hauge, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location:
Overgaden Neden Vandet 11, Copenhagen
Date:
Event admin: Lars Christian ...
Participants
Contact participants