The Sad Shark

Serial no.: Andreas Cohen-2019-005
owned by Andreas Cohen
  • Style: Abstract
  • Color: Other
  • Material: Paper
  • Thickness: Below 2 mm

Billedet er åbne for fri fortolkning, men titlen er det første ord eller den stemning som jeg får ved at kigge på det.
For mig er titlen kontrasten til den generelle forståelse af hajen som et farligt rovdyr. 

The images is open to free interpretation, but the title are the first word or the mood that I get by looking at it.
To me, the title is a contrast to the general understanding of the shark as a dangerous predator.

Price: 200,00 DKK
Shipping fee: 40,00 DKK