Fungi - 003 B

Serial no.: Anjør-2014-003B
  • Style: Figurative
  • Color: Green
  • Material: Canvas
  • Thickness: Above 2 mm

Svampe (Fungi) er en stor gruppe af organismer, der både har træk fælles med dyr og planter, men er samlet i et selvstændigt rige. Blandt de 100.000 kendte arter er mange vigtige nedbrydere af dødt organisk materiale. Andre er parasitter, der lever af levende planter og dyr, eller lever i symbiose med planter ved hjælp af såkaldt mykorrhiza. Svampe er desuden kendt for undertiden at indeholde giftige og psykedeliske stoffer.

www.artbyanjor.dk  www.facebook.com/artbyanjor

Price: 200,00 DKK
Shipping fee: 200,00 DKK